Chất lượng là danh dự của nhà trường. Phụ huynh sẽ hài lòng về con mình khi đến với nhà trường . Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - Làm việc tốt - Sống có ích. Học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan - Vui chơi lành mạnh. Sống đẹp, sống có ích là những giá trị mà nhà trường hướng tới. Tất cả vì học sinh thân yêu ! Không có học sinh yếu, chỉ có học sinh chưa chăm. Thầy mẫu mực - Trò chăm ngoan - Trường khang trang - Lớp thân thiện.
Thứ tư, 6/10/2021, 8:47
Lượt đọc: 82

Trường tiểu học Yên Thế tổ chức Tuần lễ hưởng ứng suốt đời năm học 2021 với chủ đề " Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới vào sáng ngày 6/10/2021

Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đảng ta cũng xác định: “GD&ĐT đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, muốn thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam làm cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Điều đó, đòi hỏi các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban  ngành đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, đảm bảo  cho mọi công dân có cơ hội  bình đẳng trong học tập đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về  xã hội học tập và học tập suốt đời”.

Thực hiện công văn số 1208/PGĐT-PCGD ngày 04/10/2021 Phòng giáo dục và đào tạp quận Tân bình về việc Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” trên địa bàn quận Tân Bình. Hôm nay ngày 06/10/2021, trường tiểu học Yên Thế hân hoan tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 với chủ chủ đề “Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới”.

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87